Οικολογικά Σχολεία 2018 - 2019

Συμμετοχή στο περιβαλλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία"

Το σχολείο μας έχει εγκριθεί για συμμετοχή στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» (Eco-Schools) για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019. Το θέμα που έχει επιλεγεί για τη φετινή σχολική χρονιά είναι: «Ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου μας για θέματα ανακύκλωσης».

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα του ιδρύματος για την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE) που στοχεύει να ενδυναμώσει τους μαθητές, ώστε να γίνουν οι ίδιοι η αλλαγή που έχει ανάγκη ένας αναπτυξιακά βιώσιμος κόσμος, με τη συμμετοχή τους σε ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές δράσεις.  Το σχολείο μας, όπως κάθε σχολείο, ακολουθεί μια διαδικασία αλλαγής που αναμένεται, με την πάροδο του χρόνου, να έχει θετικά αποτελέσματα στις μαθησιακές επιδόσεις, στη στάση και συμπεριφορά των μαθητών, καθώς και στην τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον.  Για την Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας.  Το Πρόγραμμα στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας.

Μερικές από τις δράσεις των μαθητών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί είναι η εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΕΠ Ακρωτηρίου, η ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικών πωμάτων, ο καθαρισμός του πάρκου που γειτνιάζει με το Σχολείο μας, η παρουσίαση από λειτουργό του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος με θέμα την ανακύκλωση, ο διαγωνισμός κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά κά.

Δράσεις Οικολογικού Σχολείου 2019

 

Οικολογικός Κώδικας του σχολείου μας