Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανεξεταστέοι-ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΛΗΞΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2017 - 2018

ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΝΑΡΞΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018 – 2019

ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΝΕΞΕΤΑΣΗ – ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επίσκεψη γονέων

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017

Επαρχιακή Εκπαιδευτική Έκθεση

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

Διαδικτυακός Εκφοβισμός-Πληροφορίες και Συμβουλές για Γονείς

Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού