Επικοινωνία

Διεύθυνση: Θεσπιών, 3110 Λεμεσός

Τηλέφωνα: 25692290, 25692291

Τηλεομοιότυπο: 25692295

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-tsireio-lem@schools.ac.cy