Σ.Ε.Α.

Σκοπός της Σ.Ε.Α. (Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή) είναι να βοηθήσει τους μαθητές και άλλους νέους: