Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον1


Το πρόγραμμα ασχολείται με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.  Συντονίζεται από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 χώρες.
Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον (YRE) τα τελευταία χρόνια. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από δημοσιογραφική έρευνα για ένα τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Σκοπός της κάθε μελέτης είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το σχετικό θέμα, αλλά και της διεθνούς κοινότητας μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

 

Οι πιο κάτω είναι οι εργασίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας:

Σχολική χρονιά 2012 - 2013:

Πλημμύρες στην περιοχή Τσιρείου

 

Σχολική χρονιά 2011 - 2012:

Η Ηχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο

 

Σχολική χρονιά 2010 - 2011:

Η σημασία της ανακύκλωσης - Γνώσεις και απόψεις των μαθητών του Τσιρείου Γυμνασίου

 

Σχολική χρονιά 2009 - 2010:

Η εγκατάλειψη των αμπελώνων στην επαρχία Λεμεσού και πως αντιμετωπίζεται