Σύνδεσμος Γονέων

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΣΙΡΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Ευάγγελος Πατσαλίδης Πρόεδρος
2 Γιάννης Λοϊζίδης Αντιπρόεδρος
3 Ειρήνη Κλεόπα Γραμματέας
4 Γρηγορία Γαβριήλ Β. Γραμματέας
5 Γιώτα Σάββα Ταμίας
6 Άλκηστη Κωνσταντίνου Β. Ταμίας
7 Ηρακλής Τσικουρής Εκπρ. Ομοσπονδίας
8 Παναγιώτης Χριστοδούλου Εκπρ. Ομοσπονδίας
9 Μαρία Συμεωνίδου Μέλος
10 Άννα Ορρού Μέλος
11 Χριστίνα Καλυφόμματου Μέλος
12 Ανδρέας Κτωρής Μέλος
13 Νίκη Ποιητάρη Μέλος
14 Δημήτρης Καττάμης Μέλος
15 Κώστας Σουρουλλάς Μέλος
16 Τώνια Καϊσή Μέλος
17 Ειρήνη Χρίστου Μέλος
18 Ανδρέας Κρασιάς Μέλος
19 Αφροδίτη Κωνσταντινίδου Μέλος
20 Βέρα Αγαθοκλέους Μέλος
21 Χριστίνα Βιολάρη Μέλος
22 Μαρίνα Πολυκάρπου Μέλος