Οργάνωση - Διοίκηση

1. Υπεύθυνοι Βοηθοί Διευθυντές και ΚαθηγητέςΤμημάτων

2. Συντονισμοί και εποπτείες Β.Δ.

3.Πρόγραμμα συναντήσεων καθηγητών με γονείς

4. Πρόγραμμα Εφημερεύσεων

5. Ετήσιος προγραμματισμός Εκδηλώσεων

6. Σημαιοφόροι - Παραστάτες

7. Κριτήρια για Άγημα - Βραβεία σχολείων

8. Στόχοι Σχολικής Χρονιάς 2017-2018

9. Στόχοι λειτουργίας σχολείου