Οδική Ασφάλεια

Οι μαθητές μας παρακολούθησαν με πολλή προσοχή διάλεξη για την Οδική Ασφάλεια  από τον αστυνόμο κ. Πάμπο  Καρή και μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας. Η ομάδα αυτή αποτελείται  από θύματα τροχαίων ατυχημάτων, συγγενείς θυμάτων και ευαισθητοποιημένους πολίτες σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Σκοπός της δράσης τους είναι η καλλιέργεια οδικής συνείδησης στους νέους και κατ΄ επέκταση η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.