Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον 2018 - 2019

Οι μαθητές και μαθήτριες, ως «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», διερευνούν περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν την κοινότητά τους ή την Κύπρο γενικότερα, επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές, τους καταναλωτές, τα ΜΜΕ, κ.ά., και προτείνουν αειφορικές λύσεις υποβάλλοντας είτε διερευνητικά Άρθρα, είτε Φωτογραφίες, είτε Φιλμάκια.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» της Κύπρου επικοινωνούν με μαθητές/τριες σε άλλες χώρες μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνή διαγωνισμό. Στη Δημόσια Μέση εκπαίδευση συμμετέχουν 36 Γυμνάσια και 20 Λύκεια. Συμμετέχουν επίσης και 2 Ιδιωτικά σχολεία Μέσης εκπαίδευσης.

 

Το σχολείο μας φέτος λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα με τους μαθητές Κωνσταντίνου Αλέξανδρο, Κουτσίδου Χρίστια Ελένη και Ιωάννου Χρύση Αντωνία, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Αγγέλα - Μαρία Γεωργίου. 

Άρθρο

Αφίσα - Πυρκαγιές&Αναδάσωση