Χαιρετισμός Διευθύντριας προς Γονείς

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Η Διεύθυνση, το Διδακτικό και Γραμματειακό προσωπικό του Σχολείου μας, εύχονται μια δημιουργική και εποικοδομητική σχολική χρονιά για σας και τα παιδιά σας.

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα εργαστούμε με φιλότιμο, ζήλο και συνέπεια για την μόρφωση και αγωγή των παιδιών σας. Μέλημά μας θα είναι αυτό να γίνει μέσα σε υγιείς συνθήκες μάθησης, σε ένα δημοκρατικό και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον όπου οι μαθητές/τριες θα αναπτύξουν στάσεις, αξίες, δεξιότητες αλλά και πολύτιμες γνώσεις, πολύτιμες για τη μελλοντική τους πορεία.

Η δουλειά του εκπαιδευτικού γίνεται όλο και πιο απαιτητική στις μέρες μας. Η προσωπικότητα κάθε μαθητή χρήζει ειδικής μεταχείρισης. Κάθε νέος/νέα έχει το δικαίωμα της μόρφωσης και εμείς καλούμαστε να αναπτύξουμε τις ικανότητες και  τα ενδιαφέροντά του.

Οι ανάγκες και ο τρόπος ζωής μας τις τελευταίες δεκαετίες βοήθησαν να αλλάξουν, σε μεγάλο βαθμό, οι κοινωνικές, πολιτισμικές αλλά και οικονομικές δομές. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όλοι βιώνουμε τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στον τόπο μας. Σε όλα τα σχολεία λειτουργούν συσσίτια για άπορους μαθητές/τριες.   Παρ’ όλα αυτά, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, θα κάνουμε το παν ώστε το σχολείο μας να λειτουργήσει απρόσκοπτα.

Για μεγαλύτερη επιτυχία στο έργο μας, το σχολείο προσβλέπει στη στενή συνεργασία με όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας. Όλοι μπορούμε να διαδραματίσουμε ρόλο σημαντικό και σε πολλά επίπεδα: Πειθαρχία, κοσμιότητα, καθαριότητα, στολή, ασφάλεια, παρουσία, συνέπεια, υπευθυνότητα, διάβασμα, μάθηση, αξίες, δεξιότητες και γενικά στην ανόρθωση της κουλτούρας μας σε ένα ευρύτερο επίπεδο.

Πέρα από την καθημερινή επικοινωνία που μπορείτε να έχετε με το σχολείο, τη Διεύθυνση και τους Καθηγητές στο τηλέφωνο 25692290, μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορα θέματα και πτυχές της καθημερινής σχολικής ζωής μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου (http://gym-tsireio-lem.schools.ac.cy). Επίσης, για να ενημερώνεστε για διάφορα θέματα ή εκδηλώσεις του σχολείου με μήνυμα στο κινητό, σας παρακαλούμε  να βεβαιωθείτε ότι το σχολείο έχει το σωστό αριθμό του κινητού σας.

Παρακαλούμε επίσης σε περίπτωση απουσίας του παιδιού σας να ενημερώνετε αυθημερόν και έγκαιρα το Σχολείο.

Με εγκάρδιες ευχές για μια ευχάριστη και εποικοδομητική σχολική χρονιά.

Βαρβάρα Σταυρή-Κάσσαρη                                                   6 Σεπτεμβρίου  2018
             Διευθύντρια