Ημέρα Εκπαιδευτικού

12 Δεκεμβρίου, Τρίτη- Ημέρα Εκπαιδευτικού

Στα πλαίσια της ημέρας εκπαιδευτικού έγινε παιδαγωγική συνεδρία του Καθηγητικού Συλλόγου.
Στη συνέχεια, ο Β.Δ. Α΄ κ. Χρήστος Δαμιανού έκανε στον σύλλογο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών.
Ακολούθησε το 2ο σε σειρά σεμινάριο για την πολλαπλή αξιολόγηση του μαθητή. Το θέμα παρουσίασε η λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Α. Μπάιντελμαν. Ακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια ανά ειδικότητα κι έγιναν ομαδικές συζητήσεις για χρήση πρακτικών και εργαλείων για την πολλαπλή αξιολόγηση του μαθητή.