Διάλεξη για την εξοικονόμηση της ενέργειας

Στις 6 του Νοέμβρη, στα πλαίσια του οικολογικού προγράμματος « Χρυσοπράσινο Φύλλο» και με αφορμή το στόχο της σχολικής χρονιάς για δράσεις που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη  και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας, πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας διάλεξη για την εξοικονόμηση της ενέργειας. Η εισήγηση έγινε  από  τους κ. Μιχάλη Κουλουτσίδη και κ. Φίλιππο Δημητρίου, εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και την  παρακολούθησαν οι μαθητές της  Γ΄ Τάξης.