Χριστουγεννιάτικη γιορτή


Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Ἡ παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει·
ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι,
μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος  ὁδοιποροῦσι·
δι᾿ ἡμᾶς γὰρ  ἐγεννήθη
παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Στις 22 Δεκεμβρίου το Σχολείο μας  πραγματοποίησε τη Χριστουγεννιάτικη του γιορτή.  Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε απαγγελία ποιημάτων, προβολή χριστουγεννιάτικης ιστορίας, κάλαντα και τραγούδια από τη χορωδία και ορχήστρα, που διηύθυνε ο καθηγητής Μουσικής,  κ. Μαρίνος Νεοφύτου. Μέσα από την εκδήλωση, την οποία επιμελήθηκε η Θεολόγος κ. Κλειώ Μάρκου τονίστηκε το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων. Στο τέλος έγινε η καθιερωμένη κλήρωση  χριστουγεννιάτικων δώρων από τον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου μας.