Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΛΗΞΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2017 - 2018
ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΝΑΡΞΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018 – 2019

ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΝΕΞΕΤΑΣΗ – ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επίσκεψη γονέων

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017

Επαρχιακή Εκπαιδευτική Έκθεση

Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πως πρέπει να μελετούν οι μαθητές στο γυμνάσιο