Ανακοινώσεις

New Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου

 

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017

Επαρχιακή Εκπαιδευτική Έκθεση

Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πως πρέπει να μελετούν οι μαθητές στο γυμνάσιο