Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανεξεταστέοι-ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΛΗΞΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2017 - 2018
ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΝΑΡΞΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018 – 2019

ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΝΕΞΕΤΑΣΗ – ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επίσκεψη γονέων

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017

Επαρχιακή Εκπαιδευτική Έκθεση

Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πως πρέπει να μελετούν οι μαθητές στο γυμνάσιο